_____

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|
|

2019 ___ gesitueerd project ___ video installatie en live performance

 

Speels en gedreven door een diepe interesse in mensen en hun geschiedenissen onderzoekt Floor Snels (1997) identiteiten die kenmerkend zijn voor een bepaalde gemeenschap. Zo toont ze een vlag waarop verschillende interpretaties van het Wilhelmus aaneengeregen zijn. Die versie van het volkslied voert een groep Bredanaars op tijdens de eindexamententoonstelling. Ook presenteert ze in Breda de installatie Futeau: Branding Identities die bestaat uit verschillende video’s, historisch bronmateriaal en een verzameling blauwe stenen op de vloer. In dat werk toont ze haar onderzoek naar de dienstbare identiteit van de inwoners van het Noord-Franse dorp Futeau. De getoonde video’s zijn op een chaotische en energieke gefilmd. Dat weerspiegelt niet alleen Snels’ persoonlijkheid, maar legt ook de nadruk op de subjectiviteit van haar weergave van het dorp. Ze wil absoluut niet de buitenstaander zijn die de inwoners komt vertellen hoe het zit. Wat ze wel wil, is samen met hen een manier vinden om meer waardering te generen voor hun identiteit.

In de gebieden rondom het dorp is een soort gesteente in allerlei tinten blauw te vinden. Het heeft iets magisch maar de inwoners zelf zien er niet zoveel bijzonders in. Het is het restafval van de glasblaasindustrie van het nabijgelegen Bellefontaine. Futeau is gebouwd als huisvesting voor de arme bevolking die in de naburige bossen hout sprokkelde voor de adellijke glasblazers van Bellefontaine. Vanuit die geschiedenis ziet Snels het blauwe restproduct als een metafoor voor Futeau dat zelf ook een soort restproduct van Bellefontaine is. Met haar werk wil ze de unieke schoonheid van zowel het restproduct als het dorp aan de dorpelingen zelf tonen. In Futeau heeft ze een monument voor de geschiedenis van het dorp gebouwd in de vorm van de voormalige boshutten getiteld Château de pierres bleues. Na wat media aandacht, waren de dorpelingen bereid om gefilmd te worden terwijl ze de blauwe stenen vasthouden. Resultaat is een ongemakkelijk en teder videoportret van Futeau. Snels heeft ook plannen om van het blauwe restproduct een ornamentele ketting te maken die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest dienstbare inwoner van het dorp.

 

Tekst door Zoe Dankert , eindexamenbijlage, Metropolis M Nr 4-2019

Overzichtsfoto installatie LAUNCH, Breda, foto door Robbert Glas

Overzichtsfoto installatie TEAM FRANC, Corrosia, Almere, foto door Sybren Planting.

Overzichtsfoto installatie Dutch Design Week, TAC, Eindhoven

Eindexamenbijlage, Metropolis M Nr 4-2019